Gass-/kondensatfunn i Norskehavet – 6506/9-2 S (PL 433)

Alta, 23.04.2010: Centrica Resources (Norge) AS, har som operatør for utvinningstillatelse 433 på Haltenbanken, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-2 S. Brønnen påviste gass- og kondensat i både Garn- og Ileformasjonene, mens Tofte- og Tiljeformasjonene trolig er vannfylte. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 15 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter.

Undersøkelsesbrønnen, er North Energys første på norsk sokkel. Rettighetshavere i lisensen er Centrica Resources Norge AS (operatør – 28%), Petro-Canada Norge AS (30%), Faroe Petroleum Norge AS (15%), og  E.ON Ruhrgas Norge AS (15%).

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i bergarter av tidlig til mellomjura alder (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene). Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i både Garn- og Ileformasjonene. Det vil være behov for en mer omfattende analyse av resultatene før en avgjørelse om avgrensning og utbygging av funnet kan bli tatt.

Brønnen ble boret på 281 meters vanndyp av boreinnretningen West Alpha og ligger ca 18 km nordvest for Åsgård feltet og 247 km nordvest fra Kristiansund. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2006.

Kontakpersoner:

Erik Karlstrøm, CEO, tlf: +47 476 52 990

Svein Johansen, Letesjef, tlf. + 47 975 12 846

Christina Søgård, Kommunikasjonssjef og Investorkontakt, tlf: + 47 975 22 020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12