GF Innkalling

Se vedlagt innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

pdf GF Innkalling 4.10 Mb