Godkjent prospekt

web havFinanstilsynet har godkjent noteringsprospektet for nye aksjer.

Det vises til børsmeldingene fra North Energy ASA (“Selskapet”) datert 13. februar 2014 og 20. februar 2014 i forbindelse med gjennomført rettet emisjon og registrering av kapitalforhøyelse i forbindelse med utstedelsen av 71 250 000 nye aksjer hver pålydende NOK 1 (de “Nye Aksjene”).

Finanstilsynet har godkjent noteringsprospektet for de Nye Aksjene.

De Nye Aksjene vil overføres til Selskapets ordinære ISIN NO 0010550056 og kan handles på Oslo Axess fra og med i dag, 6 mars 2014.

Prospektet er tilgjengelig her.

Prospektet stilles også vederlagsfritt til disposisjon ved Selskapets forretningskontor i Markveien 38B, 9510 Alta, Norge.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.