Klarsignal for boring på PL 530 – Heilo

North Energy har som partner sammen med operatør GDF SUEZ E&P Norge AS, fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore Barentshavprosjektet Heilo med oppstart august 2011. ?

Letebrønnen 7124/4-1S, og et eventuelt sidesteg 7124/4-1A, skal bores med den flyttbare riggen “Aker Barents.” 
Produksjonslisens 530 – Heilo, ligger på rundt 302 meters havdyp i utvinningstillatelse 530, ca. 53 nautiske mil nord for Hammerfest og ca. 95 nautiske mil nord-nordvest for Banak.
 
Oppstart august 2011
Boringen er planlagt startet i august 2011, og vil i følge planene ha en varighet for på ca. 55 dager, pluss 22 dager ved et eventuelt sidesteg.

Lisensfakta:
Lisensen dekker arealer i barentshavblokkene 7123/6 og 7124/4 og har siden 26. mai ifjor vært eid av GDF Suez (operatør – 40 prosent).
Øvrige lisenspartnere er North Energy (20 prosent), Rocksource (20 prosent) og Front Exploration (20 prosent).
?