Klart for årets første brønn – i Barentshavet

thumb_West_PhoenixI midten av april går startskuddet for North Energys første letebrønn i Barentshavet, og spesielt fagfolket gleder seg. Det skal nemlig bores dypt og gjennom flere spennende geologiske soner.

– I Norvargprosjektet borer vi en brønn med flere muligheter ettersom den skal gjennom både jura, trias og perm reservoar. Dette er artig fordi det er knyttet spenning til hva man finner i hvert eneste lag, forteller fungerende letesjef for North Energy Torleiv Agdestein.
Boret skal helt ned til 4000 meter, eller 100 meter inn i bergarter av perm alder med over 250 millioner år gamle sedimenter.  På den tiden var alle kontinentene samlet i et superkontinent kalt Pangea.

– Ved å bore gjennom dypere og dermed eldre lag og får man samtidig en bedre kontroll på den sedimentære lagrekken, noe som kan være nyttig for å kartlegge og forstå prospektivitet man til nå kun har sett på seismikken i dette området. Her vil man kunne få informasjon som kan føre til etablering av nye prospekter i regionen, sier Agdestein. Rent faglig mener han det er et spennende område å bore i, ettersom det er gjort funn i nærheten på samme letemodell og siden det er boret få brønner og enda færre dype brønner i regionen;

– Kun vest for Novaja Semlja, i Timano Pechora-bassenget, langs Finnmarkskysten og på Lopparyggen er det boret ned til perm og det er permiske bergarter på land på Bjørnøya og på Spitsbergen, men disse stedene er langt unna der vi skal bore nå. Norvargprospektet ligger forøvrig 190 kilometer rett nord for Nordkapp i et nokså ”umodent” område. Dette betyr at der er få brønner. I nabostrukturen Ververis litt øst for prospektet er der gjort et funn i trias sander, som er tilsvarende nivåer som vi skal bore i. Sørvest for Norvarg er det også gjort funn i trias sander i den såkalte Arenaria strukturen, forklarer Agdestein, som av natur er en svært forsiktig optimist og sjelden vil være med på å skape de store forventningene.
Likevel har han såpass god tro på Norvarg at han medgir at der er ganske god sjanse for å påtreffe hydrokarboner i dette prospektet. Sjansen for å påtreffe kommersielle mengder med hydrokarboner er selvsagt lavere enn sjansen for å finne hydrokarboner.
Tar rollen som ”påseer”
Det er selskapet Total som er operatør for Norvargprosjektet og de har 40 % andel i lisensen.  De øvrige lisenshaverne er North Energy, Rocksourse og Det norske med 20 % hver. I følge Agdestein har North selv vært aktiv i ”påseer-rollen” innen HMS-delen av brønnplanleggingen;

– Vi føler et ekstra ansvar for helse-, miljø og sikkerhet generelt og særlig under boringen av brønner. Vi har vært aktive på den biten under operatørens arbeid med planleggingen av denne brønnen. Ettersom vi er relativt nær iskanten samt viktige og sårbare fiskeriområder ønsker vi å være ekstra på vakt i alle faser av boringen. Brønnen har fått godkjennelse for borestart fra myndighetene, så nå er det bare å vente på at boreriggen skal komme.
Tror på gode boreforhold
Ettersom Norvargprospektet ligger så langt fra kysten er det mulig å bore hele året. Årsakene til at man går i gang på sommerhalvåret er at dette passer godt inn i planene operatøren har lagt for brønnen og at riggen står til disposisjon i denne perioden. Det er riggen West Phonix som skal bore i nær 100 dager i løpet av den arktiske våren/sommeren. Hvis man gjør funn, følger det gjerne en del ekstra undersøkelser, studier og analyser før man kan offentliggjøre resultatet.

– Ettersom det skal bores på en tid med mye dagslys, mindre bølger og rolige værforhold forventer vi effektiv og sikker boring på Norvarg, sier Agdestein.
North Energy har til nå deltatt på to letebrønner. I Fogelberg i Norskehavet ble det påvist funn i jura sander mens jurafunnet på Stirby dessverre ble gjort i en bergart med lav permeabilitet, dvs. dårlig  gjennomstrømmelighet for hydrokarboner.  Selskapet planlegger 3 boringer i Barentshavet i 2011. To av disse boringene kan også få et sidesteg hvis det blir gjort funn ved første forsøk, dette for å avgrense funnets størrelse raskt. North Energy blir ett av selskapene med størst boreaktivitet i år i Barentshavet, hvis begge sidestegene blir boret.

West_Phoenix