Linker

 

linkerI over 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen vært motoren i norsk økonomi, og dannet  grunnlaget for utviklingen av velferdsstaten. Fremdeles ligger over 60 prosent av ressursene under havbunnen, en fjerdedel er ikke funnet ennå. Dette gir enorme muligheter for det norske samfunnet. Olje og gass vil også i fremtiden vil være en viktig bærebjelke i det norske samfunnet.

Under finner du linker til sentrale aktører

innenfor norsk oljevirksomhet:

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Olje- og Energidepartemenet

Petroleumstilsynet

Norsk oljemuseum

Gassco

Barentswatch