North Energy åpner kontor i Tromsø og ansetter ny sjefsgeolog

Oljeselskapet North Energy utvider sin virksomhet og åpner kontor i Tromsø. Kontoret lokaliseres i Forskningsparken og selskapets samarbeid med universitetet har stor betydning for valg av kontorlokaler. Hensikten med etableringen er å styrke geologi- og geofysikkmiljøet i selskapet.

“Vi har inngått et faglig og strategisk samarbeid med Universitetet i Tromsø, som er ledende i Nord-Norge innenfor realfag generelt og geofag spesielt.  Vi ønsker at våre ansatte som jobber med fagfeltet geovitenskap skal fungere i tett samarbeid med miljøet som i dag finnes på Universitetet i Tromsø. Forhåpentligvis vil vi kunne gi kunnskap om verdikjeden og kjerneprosessene innenfor et oljeselskap tilbake til universitetet. Vårt mål er at mange fra nord vil finne et langt og godt arbeidsliv innenfor bransjen vår i årene som kommer,” sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

I Forskningsparken samlokaliseres North Energy med forskningsaktøren Norut, Konsulentselskapet Onsagers, Andøya Rakettskytefelt, Aranica og Halti Nasjonalparksenter med flere.

“North Energys nye sjefsgeolog Tommy Samuelsberg skal lede arbeidet ved Tromsø-kontoret. I tillegg er det i oppstarten ansatt en geofysiker som tiltrer 1. mai 2011. Senere i 2011 vil det bli ansatt flere geofysikere ved kontoret i Tromsø,” opplyser kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik.

Tommy Samuelsberg er oppvokst i Manndalen i Kåfjord og har sin utdanning fra Universitetet i Tromsø, der han har tatt doktorgrad i sedimentologi med fokus på avsetninger av Perm og Karbon alder på Svalbard og i Barentshavet. Han har en bakgrunn i Norsk Hydro med fokus på Barentshavet men har også jobbet med områder som Iran, Libya, Irak og Russland. I 2006 gikk han over til Discover Petroleum og senere Front Exploration der han hovedsaklig har jobbet med Barentshavet. Det siste året har han vært letesjef i Front Exploration. Han ser nå frem til å bidra til utviklingen av North Energy.

“North Energy er et spennende selskap med ambisiøse mål, noe som passer meg utmerket. Selskapet har en spennende leteportefølje, og vil delta i en rekke viktige letebrønner det nærmeste året. Dette sammen med selskapets nordnorske profil, fine organisasjon og solide kapitalbase gjorde at jeg valgte North Energy som arbeidsgiver,” forteller Tommy Samuelsberg.

Hovedkontoret til North Energy ligger i Alta, avdelingskontor finnes i Oslo og Stavanger, mens det nylig ble opprettet et kontor i Bodø. Ved opprettelsen av et kontor i den nye Forskningsparken i Tromsø vil North Energy dermed være til stede i de tre største vekstsentra i de tre nordlige fylkene.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:

Erik Karlstrøm, Administrerende direktør, + 47 476 52990
Siw Sandvik, Kommunikasjonsdirektør, +47 947 93075

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12