Nordområdene

 

nordomrodene

North Energy er positiv til nye måter å tenke på. Vi vil ta initiativ til brede områdeløsninger og til nye teknologiske muligheter for å realisere verdier i nordområdene.

Gjennom nært samarbeid med leverandørindustri og andre teknologimiljøer bidrar selskapet til å optimalisere dette arbeidet. Eksempelvis så deltar North Energy i forskningsprosjektet Coldtech som har fokus på kuldeteknologi og arktiske utfordringer. Gjennom sine lisensandeler og operatørskap fremhever North Energy egne perspektiver på utviklingsbehov og gode, bærekraftige løsninger til beste for sine eiere.

Selskapets teknologikompetanse involveres i alle selskapets aktiviteter, fra leting til drift. Spesiell fokus vil rettes mot leting, plattformteknologi, undervannsløsninger, undervannsprosessering/kompresjon, “flow assurance” og muligheter for økonomisk ilandføring med tilhørende ringvirkninger for nordnorsk næringsliv.

North Energy vil, gjennom sine aktiviteter, bidra til regional industri- og næringsutvikling i nord, i nær dialog med lokal kompetanse. Tilgang til ressursene krever aksept og legitimitet i den nordnorske befolkning.

Den videre utvikling på norsk sokkel kan på mange måter karakteriseres som et teknologikappløp. Norsk sokkel har vært den viktigste motoren for utvikling av ny teknologi og teknologisk forståelse. North Energy ser derfor betydningen av en aktiv petroleumsaktivitet på sokkelen for at denne skal holde sin verdensledende posisjon som utviklings- og demonstrasjonsarena for ny teknologi og nye måter å tenke på, til beste for norsk industri og næringsliv.