North Energy ASA fornyer og utvider letelånfasilitet

Alta, 13. januar 2011: North Energy ASA (NORTH) melder at selskapet har fornyet og utvidet sin letelånfasilitet fra NOK 300 millioner til NOK 760 millioner. North Energys leteprogram på 8 brønner i perioden 2010 – 2012 er dermed fullfinansiert.

“Vi er svært fornøyde med å få på plass et syndikat med førsteklasses og komplementære banker til gode finansieringsbetingelser. Syndikatet har også nødvendig finansiell styrke og kompetanse til fremtidig utbyggingsfinansiering.”; sier administrerende direktør Erik Karlstrøm.

Konsortiet for denne fasiliteten består av DnB NOR og SEB, med DnB NOR som koordinator og Agent for lånet.

North Energy ASA er et oljeselskap med hovedkontor i Alta i Finnmark. Selskapet har 45 ansatte og 14 lisenser. North Energy ble notert på Oslo Axess i februar 2010 og er finansielt solid med en egenkapital på NOK 525 millioner. I 2011 har selskapet tre boringer i Barentshavet og en boring i Norskehavet. North Energy arbeider aktivt med forretningsutvikling for ytterligere å styrke leteporteføljen. Selskapet har så langt tatt del i 2 boringer og det ble i april 2010 meldt om funn på PL 433 Fogelberg.

For ytterligere informasjon kontakt:

Knut Sæberg, CFO: Tlf. (+47) 918 00 720, e-post: knut.saeberg@northenergy.no

Alexander Krogh, Investorkontakt: Tlf: (+47) 416 48 650, e-post: alexander.krogh@northenergy.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.