North Energy går inn i 2015 med stor leteaktivitet

web nyhet nov 2014Med fire faste brønner planlagt gjennomført innen 2015 går selskapet inn i en periode med høy leteaktivitet.

 

I tillegg skal det i løpet av første kvartal 2015 besluttes videreføring (drill) eller tilbakelevering (drop) for fem lisenser; PL 503, PL 503C, PL 587, PL 595 og PL 656.

Faste brønner i 2015

I lisens 510 i Norskehavet forventes det oppstart av boring på Tvillingen Sør-prospektet tidligst første kvartal 2015. Hovedmålet for denne boringen er å påvise hydrokarboner i
sandsteiner av Jura alder, og forventet hovedfase er gass/kondensat. I lisensen er det flere tilsvarende strukturer med høye funnsannsynligheter. Operatør for lisensen er Mærsk Oil.

Operatøren Tullow har besluttet boring på Zumba-prospektet i PL 591 i Norskehavet med antatt oppstart i andre kvartal 2015. North Energy har farmet seg inn i lisensen med 15 prosent andel. Målet med boringen er å teste sandsteiner av øvre Jura alder (Rogn ekvivalent) i den nordlige del av Grindagraben. Prospektet er lokalisert i et område med flere funn av olje og gass/kondensat.

I lisens 708 er det besluttet å bore en brønn på Ørnen-prospektet på Finnmarksplattformen i Barentshavet. Lundin er operatør og North Energy deltar med 10 prosent andel. Letemålet er øvre Perm Spikulitter som tidligere er testet i brønn 7128/ 4-1 på Finnmarksplattformen og er tilsvarende bergartene som er testet på Gohtafunnet. Et sekundært letemål er Karbon/Perm reservoarer representert ved kalksteiner tilsvarende de bergarter det ble gjort funn på i Alta-strukturen på Lopphøgda. Brønnen antas boret i fjerde kvartal i 2015.

Det er også besluttet å bore en brønn i lisens 616 i sørligste del av Nordsjøen. Edison er operatør og North Energy har 15 prosent andel. Hovedmål for brønnen er kalksteiner (Chalk) av øvre Kritt alder tilsvarende det en finner i Hod-feltet like ved. Antatt oppstart er tredje kvartal 2015.

Se hele boreplanen pr 3. kvartal 2014 her.