Tildeling av North Energy Energistipend 2014

energistipend alle  web 2014Det nordnorske oljeselskapet North Energy har tildelt sitt energistipend for 2014 til masterstudenter fra de tre nordlige fylkene – til stor jubel fra glade mottakere.

 

– For en hyggelig overraskelse! Dette er en stor motivasjon til å fortsette å jobbe mot mine mål! Tilbakemeldingen fra mottakerne er unison.
Det er ingen tvil om at North Energys Energistipend er en gledelig overraskelse for de tre mottakerne av stipendet for 2014.

North Energys energistipend skal bidra til å styrke interessen for realfag og energirettede fag blant nord-norske studenter. Stipendet på kr 20.000,- tildeles en kandidat fra hvert av de nordnorske fylkene.

– Vi gleder oss over mange gode og reflekterte søkere. Alle årets mottakerne er studenter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, sier samfunnskontakt Heidi Tangstad i North Energy. – Det er liten tvil om at det nå er attraktiv å skaffe seg kompetanse for å jobbe med energi-ressursene her i nord.

Glade mottakere

Andre Frantzen Jensen kommer opprinnelig fra Ramsund og er tildelt stipendet i Nordland. Han studerer marin geologi og geofysikk ved Norges arktiske universitet, med fokus på sen kenozoisk sedimentasjonsmiljø og seismiske anomalier på Trøndelagsplattformen ved hjelp av 3D seismiske data og Petrel. Jensen vil ha med seg et bærekraftig perspektiv inn i sin yrkeskarriere. – Det å finne og å produsere disse ressursene på en bærekraftig måte medfører mange krevende utfordringer. Jeg ønsker å bruke den kompetansen jeg tilegner meg til å bidra med å løse disse utfordringene på en måte som styrker landsdelen, sier Andre Frantzen Jensen fra Ramsund.

Stipendet i Finnmark er tildelt Carita Elisabeth Eira Varjola fra Karasjok. Hun studerer Energi, klima og miljø ved Norges arktiske universitet, med spesialisering innen fossil energi og karbonlagring. – Jeg har fokus på geologi og geofysikk i Barentshavet. Barentshavet har blitt omtalt som petroleumsnæringens nye hotspot, men området bringer også med seg en rekke utfordringer man må tenke på når man skal utvinne naturressursene, utdyper Eira Varjola.

Nils Andreas Karlsen fra Kvaløya i Tromsø er tildelt stipendet i Troms fylke. Han studerer Energi, klima og miljø ved Norges arktiske universitet, med spesialisering innen petroleum og karbonlagring.

– Særlig det teknologiske aspektet er noe som spesielt interesserer meg, og det å investere i forskning og teknologiutvikling tror jeg er et avgjørende og viktig bidrag for å løse noen av de miljømessige utfordringene vi står ovenfor, sier Nils Andreas Karlsen fra Tromsø.

Bidrar best gjennom deltakelse

Det er engasjerte studenter som nå tildeles stipend fra det nord-norske oljeselskapet North Energy.

– Jeg er av den oppfatning at den beste måten å bidra på er å ta del i utviklingen selv, sier Carita E. Eira Varjola fra Karasjok.  – Siden jeg kommer fra Nord-Norge, føler jeg naturligvis en tilknytning og et ansvar for at utvinningen av petroleum skjer mest mulig effektivt – og med ringvirkninger for lokalsamfunnet. Jeg er selv glad i å være ute i naturen, og ønsker derfor at utvinningen av naturressurser skjer på en måte som volder minst mulig skade på miljøet.

Nils Andreas Karlsen fra Tromsø er ikke bare opptatt en egne studier. – Ved siden av studiene har jeg jobbet som mentor i matematikk for elever på videregående skole gjennom mentorprogrammet ENT3R ved UiT, samt ved Nordnorsk Vitensenter.  –  Felles for disse programmene er målsetningen om å øke interessen for realfag blant barn og ungdom, samt å hindre frafall fra videregående skole, og dette er noe som virkelig engasjerer meg.

Kompetanseutvikling

Leteselskapet North Energy har helt siden oppstarten vært opptatt av industri-relevant kompetanseutvikling i nord. Søknadsfristen er 1. november hver høst, og nye studenter er velkommen til å søke til neste år.

energistipend alle  2014

Årets mottakere av North Energys Energistipend.
Fra venstre: Nils Andreas Karlsen, Andre Frantzen Jensen og Carita Elisabeth Eira Varjola.