North Energy og Statoil drøftet transportløsninger

North og Statoil Finnmarkskonf 2012Statoil og North Energy diskuterte et viktig veivalg for både nasjonen og landsdelen under Finnmarkskonferansen i Alta.

Det hører med til sjeldenhetene at aktørene i petroleumssektoren møtes til offentlig debatt. Statoil og North Energy takket imidlertid ja til å diskutere et viktig veivalg for både nasjonen og landsdelen under Finnmarkskonferansen i Alta. Det ble en debatt preget av åpenhet om både de to selskapenes argumenter og dilemmaer.

Ettersom økt gasseksport fra Barentshavet gir valg med konsekvenser for mange aktører er debatten svært dagsaktuell. Statoils visepresident for Snøhvitanlegget, Øivind Nilsen presenterte Statoils syn på saken i sitt foredrag; Eventyret Snøhvit – veivalg og perspektiver for videre utvikling i nord. North Energys administrerende direktør, Erik Karlstrøm fokuserte i sitt foredrag på Nord-Norges og North Energys fremtidige rolle innenfor olje og gass i Barentshavet, før han møtte Nilsen og Statoil til debatt.

Generelt sett er begge parter enige om behovene for økt gasseksport, men debatten synliggjorde likevel at posisjonen og utgangspunktet til de to selskapene er helt forskjellig, både på grunn av størrelsen på selskapene og tidsrammene de må forholde seg til. Nettopp dette forklarer selskapenes ulike perspektivene for hvordan gassen skal fraktes til markedet.

– Vi er ikke motstander av LNG, bare så det er sagt. Vi er egentlig ikke uenig med Statoil heller, vi har bare veldig forskjellig ståsted, sa administrerende direktør Erik Karlstrøm i North Energy under Finnmarkskonferansen .

For North Energy var det viktig å påpeke at et rør vil skape stor leteaktivitet og langt bedre marginer i en lengre perspektiv. Hensynet til ringvirkninger i hele Nord-Norge ble også vektlagt i Erik Karlstrøms presentasjon.

– Jeg synes det var en bra debatt, og jeg håper vi fikk belyst problemstillingene vi står overfor så folk skjønner det, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm i North Energy.

Øivind Nilsen fra Statoil la ikke skjul på at de lytter til Erik Karlstrøms argumenter, men han var samtidig ganske så klar på at en utsettelse av beslutningen ikke er gunstig. Beslutningsprosessen pågår nå, og i følge Nilsen kommer Petoro med sin avgjørelse i slutten av september, og Nilsen mener mange faktorer i beslutningen vil være avklart i september/oktober. Allerede i november er det signalisert en beslutning fra Snøhvit-lisensen.

– Vi bør ha både rør og LNG. Derfor sier jeg som Ole Brumm; Ja takk – begge deler, sier Nilsen i en kommentar til Finnmark Dagblad.

North og Statoil Finnmarkskonf 2012
– Vi er egentlig ikke uenig med Statoil, vi har bare veldig forskjellig ståsted, sa administrerende direktør Erik Karlstrøm
i North Energy under Finnmarkskonferansen . Her i hyggelig dialog med Statoils visepresident for Snøhvitanlegget, Øyvind Nilsen.

Positiv debatt

– Dette er egentlig en debatt som går i lukkede rom. Det er ikke så vanlig, og vi skulle gjerne hatt flere slike, sier Karlstrøm og får støtte fra Nilsen.

– Jeg synes det var en bra debatt, og jeg håper vi har fått belyst problemstillingene her, sier Nilsen.

Mer informasjon om konferansen finner du her: www.finnmarkskonferansen.no