Barentshavet er vårt hjemmeområde

thumb north.by.the.barents.seaNorth Energy, det eneste oljeselskapet med hovedkontor i Nord-Norge , satser betydelig fram mot søknadsfristen i 22. Runde. Utlysningen til 22.Runde omfatter totalt 86 blokker og 72 av disse blokkene ligger i Barentshavet .

De nye funnene i Barentshavet har medført rekordstor interesse i forbindelse med nominasjon av nye blokker til 22. konsesjonsrunde. Aldri tidligere har innsamlingen av 3D-seismiske data vært større i forkant av en lisensrunde.

North Energy, det eneste oljeselskapet med hovedkontor i Nord-Norge, har satset betydelig på databaser av høyeste kvalitet og tatt initiativet til flere seismiske innsamlinger. Arbeidet fram mot innleveringsfristen ledes fra North Energys hovedkontor i Alta, men også ressurser fra selskapets kontorer i Tromsø og Oslo bidrar vesentlig inn mot rundearbeidet.

 

Gode nyheter for North Energy

 MG 3848 storAdministrerende direktør Erik Karlstrøm legger ikke skjul på at han er fornøyd med denne konsesjonsrunden.

– Denne utlysningen er veldig interessant og kjempegode nyheter for North Energy. 22. runde representerer en stor kontrast til forrige runde, da mange av blokkene vi nominerte ble tatt ut. Nå ser vi flere områder som er svært interessante, og som vi vil søke på. Barentshavet er vårt hjemmeområde og vi er allerede godt posisjonert når aktiviteten her nord nå tiltar, sier han.

– Vi ser samtidig at konkurransen i år blir tøffere. Mange av de store selskapene som forlot Barentshavet etter at Snøhvit ble besluttet etablert er nå tilbake for fullt, og vi vet at flere av disse er innstilt på å søke. Vi har vært i samtaler med flere selskap, og vet at dette blir en stor runde med tøff konkurranse om de mest interessante blokkene. Det neste halve året fram mot søknadsfristen 4. desember skal vi gjøre en skikkelig jobb med søknadene i håp om tildelinger, sier Karlstrøm.

 
Foto: Erik Karlstrøm på Kystens Energi

 

De «store selskapene» på vei tilbake til Barentshavet

Exploration Manager of the Barents Sea 1Interessen rundt nominasjonen til 22. Runde viser at de «store selskapene» som nå er på vei tilbake til Barentshavet. Samarbeid om søknader er mer aktuelt enn tidligere.

– Vi ser at vi er nødt til å gjøre våre vurderinger og finne ut hvem vi vil samarbeide med i kampen om de beste blokkene. – North Energy har en solid geologisk kunnskap om Barentshavet. Det er det mange som ser interessen av, forklarer Karlstrøm.

Samtidig er det behov for mer forståelse om geologien i Barensthavet. Nettopp derfor har North Energy satt fokus for samarbeid med Universitetet i Tromsø og St.Petersburg om ulike prosjekter som både industrien og akademia kan dra nytte av. Samarbeidet som er inngått har et stort potensial og er meget relevant i forbindelse med samarbeid i kjølvannet av delelinjeavtalen i Barentshavet og North Energys forberedelser til framtidige konsesjonsrunder i Barentshavet.

For North Energys del innebærer samarbeidet med Universitetet i Tromsø at selskapet bidrar med data og veiledning av studenter på master-og doktorgradsnivå. Oppgavene vil være definert av industrien og universitetet i fellesskap, med oppfølging og veiledning fra begge sider.