North Energy signerer avtale med EMGS om datakjøp i Nordsjøen

atlantic guardian  emgs webNorth Energy har signert datakjøpsavtale med EMGS om datainnhenting av høyoppløselig 3D EM i Nordsjøen. Undersøkelsen gjøres i tilknytning til PL 509S som er et av North Energys lovende operatørskap.

 

 

 

North Energy har det siste året lagt om sin letestrategi. Mer tid og penger skal investeres i konvensjonell G&G (geologiske og geofysiske studier) kombinert med analyse ved hjelp av avansert leteteknologi som elektromagnetiske undersøkelser (EM) og andre geofysiske metoder før en brønn besluttes. Dette skal gi høyere funnsannsynlighet og dermed lønnsomhet.

PL 509 befinner seg i et område med mye støy på tradisjonelle seismiske data og er meget utfordrende for seismisk tolkning. North Energy tror at en kombinasjon av EM og andre geofysiske analyser vil kunne redusere leterisikoen tilstrekkelig til at en leteboring kan være attraktiv. Innsamlingen av EM-data starter cirka 20 april, og resultater vil foreligge cirka 15 juni, i tide til å bistå den viktige borebeslutningen på PL 509S som vi forventer å ta i slutten av juni, sier direktør for leting og forretningsutvikling, Kristen Berli.

Kontrakten med EMGS er på 20 millioner kroner og skipet Atlantic Guardian skal brukes til oppdraget.

Samarbeidet med nye teknologiske og industrielle partnere bidrar nå til å styrke vår leteaktivitet.

North Energy har videre inngått avtale med Dolphin om å være tidligdeltaker på 2 bredbånds 3D-seismiske undersøkelser i områdene nord og øst for Gohta-funnet i Barentshavet. Områdene har en utstrekning på henholdsvis 3250 og 1250 km2. Dataene vil bli samlet inn med det nye seismikkskipet Sanco Sword. Skipet er nå på lokasjon og datainnsamlingen pågår allerede. Dataene som samles inn vil dekke både 23.Runde-blokker og TFO-blokker og derfor utgjøre en viktig bestanddel i forbindelse med North Energys forestående søknader som er under utarbeidelse i vår leteavdeling.