North Energy tildelt 3 lisenser i TFO 2009

Alta, 19. januar 2010


North Energy ASA har i dag blitt tildelt andeler i to lisenser i Barentshavet og en lisens  i Norskehavet.

– Dette vil styrke Norths posisjon i selskapets kjerneområder i det nordlige Norskehavet og i Hammerfestbassenget og lover godt for fremtiden, sier adm dir. Erik Karlstrøm

North ble tildelt en 30% andel i PL 518B sammen med Dong (40%), Discover (20%) og Sagex (10%). Arealet er et tilleggsareal til PL 518 og med arbeidsprogram som for denne lisensen.  Det er ingen ekstra arbeidsforpliktelse for  PL 518B utover det som ligger i PL 518. Lisensen ligger umiddelbart vest for Goliat feltet i Hammerfestbassenget.

I PL 564 ble North tildelt en 20% andel sammen med OMV AS (50%) og Wintershall Norge AS (30%).

I PL 562 fikk North en 10% andel sammen med Dana Petroleum Norge AS (30%), E.ON Ruhrgas Norge AS (20%), Norwegian Energy Company ASA (20%) og Petoro (20%).

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Erik Karlstrøm, CEO, + 47 47 65 29 90
Knut Sæberg, CFO, + 47 91 80 07 20


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12