North Energy – Vellykket Offentlig Emisjon

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

(Oslo/Alta, 4. februar 2010) North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”), et lete- og produksjonsselskap med fokus på Norskehavet og Barentshavet, har gjennomført en vellykket offentlig emisjon (“Emisjonen”) Første noteringsdag på Oslo Axess forventes å være 5. februar 2010.

Styret i North Energy vedtok 4. februar å utstede 12 086 899 nye aksjer til NOK 26,50 pr. aksje. Det var stor etterspørsel fra både internasjonale og norske institusjonelle investorer og Emisjonen ble overtegnet.

Bruttoproveny fra Emisjonen er NOK 320 millioner. I tillegg vil Selskapet motta NOK 30 millioner fra utøvelse av tegningsretter. Dette gjør at selskapet får en bruttoproveny på NOK 350 millioner.

Når man inkluderer oppkjøpet av 4 sea energy AS, gjør dette at Selskapet har hentet in ny egenkapital på totalt NOK 400 millioner.

Om lag 95 prosent av Tilbudsaksjene er tildelt institusjonelle investorer og om lag 5 prosent av Tilbudsaksjene er tildelt i tilbudet til retailinvestorer i Norge. Internasjonale investorer er tildelt om lag 71 prosent av Tilbudsaksjene. Ansatte er tildelt totalt 4 200 Tilbudsaksjer.

Melding om tildeling vil bli sendt ut 5. februar, og levering av Tilbudsaksjer er forventet å skje den 10. februar. Levering av Tilbudsaksjer forutsetter korrekt betaling som beskrevet i prospektet. For investorer som har tilgang til investortjenester gjennom sin kontofører i VPS, er det mulig å kontrollere tildelingen av Tilbudsaksjer fra og med 5. februar. Investorer som ønsker å vite mer om tildelingen, kan kontakte SEB Enskilda, Pareto Securities eller RS Platou Markets. Aksjene i North Energy forventes å bli tatt opp til handel på Oslo Axess 5. februar og vil handle under tickeren NORTH.

I tillegg til Emisjonen vil Selskapet utstede 1 886 792 vederlagsaksjer til kurs NOK 26,5 pr. aksje i forbindelse med oppkjøpet av 4 sea energy AS til en samlet verdi av NOK 50 millioner. Aksjene vil utstedes så snart som mulig etter gjennomføring av Emisjonen.

Etter utstedelse av 13 973 691 aksjer gjennom Emisjonen og utstedelsen av vederlagsaksjer har Selskapet 23 174 661 utestående aksjer og mer enn 300 aksjonærer. Prisen på NOK 26,50 per aksje tilsvarer en markedsverdi av selskapet på ca NOK 615 millioner etter Emisjonen og utstedelsen av vederlagsaksjer.

Selskapet har dessuten mottatt tegninger for1 401 860 aksjer i forbindelse med utøvelse av frittstående tegningsretter. Tegningskursen er fastsatt til NOK 21,20 pr. aksje, tilsvarende 20 prosent rabatt på tegningskursen i Emisjonen. Tegningsperioden er avsluttet, og Selskapet vil orientere om endelig resultat omkring 9. februar. Aksjene forventes utstedt 17. februar 2010. Utøvelsen av de frittstående tegningsrettene vil gi Selskapet et bruttoproveny på NOK 30 millioner.

Medlemmer av Selskapets ledelse vil i løpet av 14 dager kunne utøve opsjoner til å tegne et antall nye aksjer svarende til 5,5% eierandel i Selskapet etter gjennomført Emisjon. Innløsningskurs for disse aksjene er mellom NOK 15 og NOK 25 per aksje.

“Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført en vellykket IPO, som er en viktig milepæl for North Energy. Gjennom noteringen på Oslo Axess får aksjonærene mulighet til å handle aksjen på en regulert markedsplass. Emisjonen gir North Energy finansiell styrke til å gjennomføre vårt ambisiøse boreprogram samt vurdere andre gode forretningsmuligheter, sier Erik Karlstrøm, administrerende direktør i North Energy.

RS Platou Markets AS, SEB Enskilda AS og Pareto Securities AS er hovedtilretteleggere av Emisjonen og noteringen på Oslo Axess. 
SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA og Argo Securities AS er medtilretteleggere av tilbudet til retailinvestorer i Norge.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12