Presentasjon av North Energy på første handelsdag på Oslo Axess

Presentasjon av North Energy på første handelsdag på Oslo Axess Fredag 5. februar, 2010, kl 09:10.

North Energy, et nordnorsk lete- og produksjonsselskap, inviterer analytikere, investorer og media til en presentasjon i forbindelse med selskapets første handelsdag på Oslo Axess, fredag, 5. februar.

North Energy fokuserer på leteaktivitet i de nordligste områdene av den norske kontinentalsokkelen og er aktiv i forhold til diskusjonene om å åpne Lofoten og Vesterålen, de mest attraktive urørte leteområdene i Norge.

Selskapets lisensportefølje består av 13 lisenser, av hvilke seks er i Barentshavet, fem i Norskehavet og to i Norsjø-bassenget. I den ordinære konsesjonsrunden (TFO) i 2009, ble North Energy tildelt eierskap i tre lisenser, og selskapet ble prekvalifisert som operatør i Norge i mars 2009.

Gjennomføring av aksjeutvidelsen på 400 MNOK den 04.02.2010 i sammenheng med noteringen av North Energy på Oslo Axess, gir selskapet finansiell styrke til å gjennomføre sitt ambisiøse boreprogram samt vurdere gode forretningsmuligheter.

Fra North Energys ledelse vil følgende være tilstede under presentasjonen:

· Erik Karlstrøm, adm. direktør

· Knut Sæberg, finansdirektør

· Svein Johansen, letesjef

Tidspunkt:

09:10 Notering/”Bjellering”
09:20 Presentasjon av North Energy, Oslo Børs Auditorium

Sted: 

Oslo Børs

North Energy ble grunnlagt av en gruppe investorer basert i Nord-Norge i 2007. Selskapets ledergruppe har bred erfaring og oppnådd gode resultater i norsk og internasjonal lete- og produksjonsselskaper. Selskapet har 38 ansatte ved kontorene i Alta og Oslo.

For ytterligere informasjon, se selskapets hjemmeside www.northenergy.no eller kontakt:

Erik Karlstrøm, adm. direktør, + 47 47 65 29 90
Knut Sæberg, finansdirektør, + 47 91 80 07 20

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)