Ny Perspektivstudie for Barentshavet

perspektiv2014North Energy publiserer sin Perspektivstudie for Barentshavet 2014. I studien setter North Energy fokus på sammenhengen mellom de klimatiske utfordringer i Barentshavet og valg av utbyggingskonsepter. Studien offentliggjøres under ONS 2014 i Stavanger.

Perspektivstudien tar for seg den nordlige delen av Barentshavet Sør (fra Johan Castberg) som «inngangsporten» for videre tilnærming til Barentshavet Nord. Hensikten med North Energys perspektivstudie for Barentshavet er å gå mer i dybden på de utfordringer vi står overfor og på det grunnlag vurdere hvilke hovedlinjer som kan gjøres gjeldende for å sikre en forsvarlig tilnærming og utvikling av dette enorme havområdet.

Studien framholder at i den grad oljenæringen demonstrerer at den mestrer forholdene i Barentshavet-Sør, vil den kvalifisere seg for utviklingen mot nord. Første steg for at olje- og gassindustrien skal legitimere seg for aktiviteter nordover fra Johan Castberg er at de arktiske utfordringene blir beskrevet og forstått. Oljeindustrien må erkjenne at den står overfor en ny operasjonell virkelighet som krever både nye løsninger og krav til sikre operasjoner. En slik erkjennelse vil være premissgiver for en riktig prioritering av nødvendig forskningsinnsats, ettersom det arktiske Barentshav representerer nye og store utfordringer ut fra de klimatiske forhold.

En av hovedutfordringene blir også å definere føringer og overordnede linjer for en ny arkitektur for utviklingen av Barentshavet. Dette for å sikre optimale fellesløsninger og kostnadsdeling for infrastruktur som ikke med rimelighet kan bæres av ett selskap/felt alene. Direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet har tidligere sammenfattet dette i begrepet «koordinerte utbyggingsløsninger”. Vi peker på at de økonomiske utfordringer vil være betydelige og av en slik karakter at det fra myndighetenes side bør:

• Legges opp til en mer kampanjepreget letestrategi for å tidligst mulig avklare de regionale ressursgrunnlagene

• Etableres incitamenter som bygger bro mellom de bedriftsøkonomiske og de samfunnsøkonomiske kriteriene

 

Velkommen til North Energys stand (nr. 05) i Xplore North-pavilliongen på ONS 2014. Perspektivstudien vil være tilgjengelig på vår stand hele uken, samt presenteres under Speakers Corner i Xplore North-pavilliongen torsdag 28. august kl 12.00.

Last ned studien her

 

Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til studien:

Teknologidirektør Knut Aaneland, mob: (+47) 482 12 625
Direktør Organisasjon og kommunikasjon, Kristin Ingebrigtsen, mob: (+47) 926 05 601


Perspektivstudie for Barentshavet 2014
kan bestilles ved å sende mail til:
heidi.tangstad@northenergy.no