EMGS går inn som storaksjonær i North Energy

oljefolk i horisont- thumbNorth Energy ser positivt på at EMGS har valgt å konvertere lån til aksjer i selskapet.

North Energy ASA viser til den ekstraordinære generalforsamlingens vedtak om utstedelse av et konvertibelt lån til Electromagnetic Geos ASA (EMGS) på 75 millioner kroner den 13. februar 2014.

North Energy har mottatt en konverteringsmelding fra EMGS om å konvertere 28,4 millioner kroner av det konvertible lånet til aksjer i North Energy. Den resterende lånebalansen på 46,6 millioner kroner har betalingsforfall 2. september 2014.

Selskapet vil gjennomføre konverteringen av lånet til aksjer i henhold til generalforsamlingens vedtak så snart som praktisk mulig. Aksjer som blir utstedt som følge av konverteringen vil bli utstedt til kurs 4,1451 kroner per aksje. Selskapet vil følgelig utstede 6,851,463 nye aksjer til EMGS. EMGS eier etter konverteringen 11,851,463 aksjer i North, tilsvarende 9,96 prosent.

Utstedelsen av aksjer etter konverteringen er betinget av at den påfølgende kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. Selskapets aksjekapital vil etter registrering av aksjekapitalen være NOK 119.047.065 fordelt på 119.047.065 aksjer pålydende NOK 1,-. Selskapet vil sende ny melding til markedet når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

«North Energy ser positivt på at EMGS har valgt å konvertere lånet til aksjer. Konverteringen medfører en ytterligere styrking av North Energys finansielle posisjon. Vi ønsker EMGS velkommen som en stor aksjonær i selskapet og ser frem til et nært samarbeid videre» kommenterer administrerende direktør Erik Karlstrøm.

 

 

Kontaktpersoner;

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

 

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

 

Kristin Ingebrigtsen, direktør organisasjon og kommunikasjon
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.