Ny ressursrapport fra Oljedirektoratet

Oljedirektoratet
OD sin ressursrapport blir gitt ut annenhvert år. Ressursrapporten for 2011 gir en oppdatert oversikt over ressursbildet og aktiviteten på norsk sokkel.

Rapporten belyser også viktige utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet.Rett før sommeren la olje- og energiministeren frem Stortingsmelding nr. 28 – En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Der ble det presentert et offensivt bilde for fremtiden til norsk petroleumsvirksomhet.

For at dette bildet skal bli en realitet, må det satses på fire områder, noe OD støtter seg til:

  • Utvinningen fra felt i produksjon må økes
  • Drivverdige funn må bygges ut
  • Olje og gassselskapene må lete i områder som er åpen for petroleumsvirksomhet
  • Myndighetene må åpne nye områder for petroleumsvirksomhet.

Det er gjort flere store funn i Barentshavet og Nordsjøen i år. Disse funnene understreker at 2011 så langt har vært et av de mest interessante årene på norsk sokkel på lang tid, og de støtter opp under regjeringens fremtidsbilde.

De nye funnene er ikke inkludert i statistikken som blir presentert i rapporten, siden alle ressurstallene er oppdatert per. 31. desember 2010.

Les hele rapporten på OD sine nettsider >>>

Se videopresentasjon av ressursrapporten >>>

Kilde: Oljedirektoratet