Oppstart på PL518 – Zapffe

Zapffe
Leteboringen i utvinningstillatelsen 518 – “Zapffe” i Barentshavet startet 15. oktober, kl 04:00.

Brønnen blir boret 70 km nordvest av Sørøya av den halvt nedsenkbare riggen Aker Barents, og er rettet mot et prospekt av tidlig kritt / sen jura alder.

Boringen vil i følge planen nå total dybde i begynnelsen av desember.

Lisensinfo:
DONG E&P Norge er operatør i lisensen med 40 % andel, mens North Energy er partner med 30 % lisensandel. Øvrige partnere er Front Exploration AS med 20 % og  Valiant Petroleum PLC med 10 % lisensandel.