Samfunnsansvar

samfunnsansvar1Ved å utøve vår aktivitet med ansvar og integritet ønsker North Energy å bidra til en positiv utvikling av samfunnet samtidig som vi ivaretar interessene til våre eiere. Selskapets Samfunnsmessige Ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) er en viktig del av det vi har formulert som vår ”License to Operate” på norsk kontinentalsokkel. 

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, har utarbeidet en internasjonal standard for samfunnsansvar (ISO 26000) som gir retningslinjer for hvordan organisasjoner kan opptre sosialt ansvarlig i tråd med samfunnets krav. North Energys retningslinjer for samfunnsansvar er i tråd med anbefalingene i ISO 26000.

North Energy forplikter seg til:
  • Å ivareta interessene til våre interessenter; eiere, ansatte, forretningsforbindelser og de ulike samfunn vi opererer i.
  • Å utøve eierstyring i samsvar med norsk selskapslovgivning og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
  • Å ha en praksis som sikrer åpenhet, antikorrupsjon og respekt for menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder.
  • Å utøve vår aktivitet med ansvar og integritet, slik at vi å bidra til en positiv utvikling av samfunnet.
  • Å bidra til regional og nasjonal verdiskapning.