Miljøansvar

North Energy, med sin forankring i Nord Norge, er bevisst i forhold til å benytte sin nordlige kompetanse i møte med nordnorske utfordringer. Derfor har selskapet særlig fokus på:

  • Miljømessige forhold i nord
  • Styrking av lokale ringvirkninger
  • Kunnskap og dialog i forhold til konfliktfylte tema

North Energy mener det er en styrke at selskapet gjennom sin nordnorske forankring har kunnskap om hvordan saker oppfattes blant befolkningen langs kysten. En felles forståelse av holdninger og synspunkter gir en god basis for konstruktiv dialog om spesifikke aktiviteter, planer og utfordringer. I tillegg mener vi den tette kontakten selskapet har med landsdelen vil styrke kunnskapsbasen blant befolkningen og samtidig påvirke i en positiv retning oppfatningen av petroleumsvirksomheten i nord.

North Energy er derfor aktiv i debatten rundt petroleumsaktiviteten i nordområdene og fokuserer på fakta for å øke den generelle kunnskap og forståelse i befolkningen relatert til miljøløsninger og teknologiske forhold. Selskapet er også direkte engasjert i utviklingen av nye og forbedrede miljø- og teknologiløsninger.