Søk på North Energys stipend

thumb energistipendNorth Energy deler ut stipend til masterstudenter innen energirelaterte fag. Nå er det på tide å søke!

Det nordnorske oljeselskapet North Energy ønsker å bidra til å styrke den energirettede realfaglige kompetansen i Nord-Norge. Langsiktigheten i North Energys visjon vises i vår satsing på regionens utdanningssteder. Vi støtter flere studier ved universiteter, og har også en direkte involvering i utdanningsprosjekter på videregående og – universitetsnivå, med både gjesteforelesninger og direkte utvikling av læreprogram innen realfag og teknologi. Blant våre samarbeidspartnere er Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland.


Som et ledd i arbeidet med å styrke den energirettede kompetansen i nord har North Energy opprettet et stipend til masterstudenter innen energirettede realfag.

Stipendet er på kr 20.000,- og tildeles en kandidat fra hvert av de nordnorske fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Krav til søkere:

• Søkere må være registrert som student på et masterstudium innen:
  – energirettede realfaglige fagområder
  – geovitenskaper

• Søkere må dokumentere at han/hun har påbegynt 4. eller 5.år av studieløpet.
• Søkere må være fra landsdelen.
• Søkere kunne beskrive og begrunne hvorfor de er rett mottaker av et utdanningsstipend.
• Søknadsfrist: 1. november

Fullstendig søknad sendes til: heidi.tangstad@northenergy.no

Legg ved bekreftet dokumentasjon på fullført og påbegynt utdanning.
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Vi besvarer kun elektroniske søknader.

 7

 Nå kan du søke på North Energys Energistipend 2012 (Foto: North Energy)