Styrker selskapet strategisk, teknologisk og finansielt

web havNorth Energy vil i tiden fremover ytterligere styrke fokuset på selskapets kjerneområde, Barentshavet.

Strategien underbygges av North Energys unike posisjon i Nord-Norge, kombinert med anvendelse av teknologi som er spesielt godt egnet i Barentshavet; Elektromagnetiske undersøkelser (EM) og Virtual Drilling (VD). For å utnytte posisjonen har North Energy hentet inn 285millioner kroner i kontanter gjennom en rettet emisjon på 71,3millioner aksjer til 4,00 kroner per aksje og 75 millioner kroner i et konvertibelt obligasjonslån. Transaksjonene krever godkjennelse av selskapets generalforsamling. Kapitalinnhentingen gjør North Energy fullfinansiert for 8 – 12 brønner.

Strategisk fokus
North Energy primære satsingsområde er Barentshavet som nå fremstår som stadig mer lovende. Med hovedkontor i Alta og en strategi for å bidra til industriell verdiskaping i Nord-Norge, har North Energy en attraktiv og unik posisjon i regionen. Selskapet vil bygge videre på dette ved å øke antall brønner i Barentshavet gjennom kjøp av lisenser og tildelinger i konsesjonsrunder. Med den kapitalen som nå tilføres vil selskapet kunne gjennomføre et betydelig leteprogram.

Teknologisk fortrinn
Fokuset på Barentshavet følges nå opp av styrket teknisk analyse av potensielle prospekter gjennom systematisk bruk av EM og VD. Konvensjonell G&G kombinert med analyse ved hjelp av EM og VD, forventes å gi lavere funnkostnader ??og dermed bidra til kommersielle oljefunn. EM har vist seg å være et særlig effektivt leteverktøy i grunne hydrokarbonbassenger som Barentshavet.

North Energy har i den forbindelse inngått avtale med EMGS ASA (EMGS) om kjøp av rettigheter til hele EMGS’ EM- databibliotek for Barentshavet for 75 millioner kroner. I tillegg har EMGS forpliktet seg til å tilby ulike tjenester de kommende to år samt at North Energy har forpliktet seg til å delta i finansieringen av innsamling nye EM-data, dette til et samlet beløp på 25 millioner kroner.

Utviklingen av EM og samarbeidet med EMGS gjør at EM vil være en integrert del av North Energys letestrategi i Barentshavet i årene som kommer.

Transaksjonene
North Energy har hentet inn 285 millioner kroner i en rettet emisjon. Emisjonen var rettet mot North Energys større aksjonærer og andre utvalgte aksjonærer. Den rettede emisjonen krever godkjennelse fra North Energys ekstraordinære generalforsamling, som avholdes 13. februar. De nye aksjene vil bli notert ved godkjennelse av prospektet, noe som forventes i slutten av februar eller begynnelsen av mars, i henhold til godkjenningsprosessen i Finanstilsynet.

De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på 4,00 kroner per aksje noe som utgjør en premie i forhold til siste handel mandag 20. januar 2014 som var på 3,75 kroner. Totalt 71,3 millioner nye aksjer utstedes i den rettede emisjonen. Etter den rettede emisjonen, vil det nye antallet aksjer være 112,1 millioner.

Det konvertible lånet inngått med EMGS på 75 millioner kroner er relatert til kjøp av rettigheter til EM-data. Lånet har en løpetid på seks måneder og kan konverteres til aksjer etter 4-6 måneder til en innløsningskurs på 4,15 kroner per aksje. Dersom lånet i sin helhet blir konvertert, vil antall aksjer i North Energy være 130,2 millioner. Transaksjonene krever godkjenning i ekstraordinær generalforsamling.

Carnegie AS og Pareto Securities AS har vært selskapets rådgivere i forbindelse med transaksjonene.

Se selskapspresentasjonen her.

Kontaktpersoner;

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.