Styrket med ny kapital

mann_i_fjara_lite
North Energy har den siste uken hentet inn ny kapital. Den rettede emisjon og salg av Fogelberg-lisensen gjør at selskapet nå er godt finansiert for videre leteaktivitet.

Selskapet har totalt hentet inn 235 millioner kroner i de gjennomførte prosessene.

Emisjonen fikk god støtte ifra de eksisterende store aksjonærene, samt bred interesse fra nye aksjonærer. North Energy innhentet 150 millioner kroner i brutto proveny gjennom en rettet emisjon av 15 millioner nye aksjer, hver pålydende NOK 1 til en pris tilsvarende 10 kroner per aksje. I tillegg gav salg av andelen på gass/kondensatfunnet Fogelberg 70 millioner kroner i ny kapital.

DNB markets og Pareto Securities ble av selskapet engasjert for å gjennomføre emisjonen. Tilsammen har emisjonen gitt 54 nye eiere. Flere store fond har kommet inn på eiersiden. Selskapet vil også gjennomføre en etterfølgende emisjon som anslås å ville omfatte opp mot 1,5 millioner nye aksjer til samme pris, kroner 10,- per aksje.

Målet med aksjeutvidelsen har vært å skaffe penger til videre leteaktivitet. Aksjeutvidelsen betyr at selskapet har penger til å fortsette programmet med fire brønner også i 2013 – og ikke minst – ha mulighet til å være med på avgrensningsbrønnen på Norvarg i Barentshavet

I en kommentar sier administrerende direktør Erik Karlstrøm at selskapet tidligere har gjort to lovende funn, og har demonstrert sin forretningsmodell gjennom å realisere verdien av Fogelberg.

– Vi har startet en spennende borekampanje i år med borestart på Storebjørn, og vi jobber kontinuerlig med å utvide boreprogrammet for 2013. Kontantbeholdingen vår er vesentlig styrket gjennom innhentingen av ny egenkapital, samt en nylig avhendelse av eiendeler. Dermed er selskapet vel finansiert for forestående leteaktivitet, sier Erik Karlstrøm.

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å vedta utstedelsen av aksjene den 2. mars 2012.