Tildelt seks nye lisenser hvorav to operatørskap i TFO 2013

erik-karlstrøm-tfo-2014North Energy ble i dag tildelt hele seks nye lisenser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2013.

Tildelingene er gitt i alle tre havområder på norsk sokkel og utgjør en betydelig styrking og vekst i selskapets portefølje.

– Vi er meget fornøyd med den gode uttellingen på vår søknad i denne TFO-runden, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm.Vår Barentshavsprofil styrkes ytterligere gjennom to tildelinger i områder med gode muligheter for oljefunn.

 

Tildelte lisenser er;

PL 503 C, blokk 17/5 – utvidelse av PL 503 i Nordsjøen. Tildelt andel i lisensen er 12,5 prosent.

PL 509 CS, blokk 30/1 – utvidelse av PL 509 i Nordsjøen. Tildelt operatørskap og en andel i lisensen på 40 prosent.

PL 590 B, blokk 6507/11 – utvidelse av PL 590 i Norskehavet. Tildelt operatørskap og en andel i lisensen på 30 prosent.

PL 762, blokk 6608/6, 9 og 6609/4, 7 – i Norskehavet. Tildelt andel i lisensen er 20 prosent.

PL 770, blokk 7123/6 og 7124/4, 5 – i Barentshavet. Tildelt andel i lisensen er 20 prosent.

PL 769, blokk 7124/4, 5, 6, 8 og 9 – i Grid området i Barentshavet. Tildelt andel i lisensen er 20 prosent.

Selskapet har etter denne tildelingen 10 lisenser i Barentshavet, 8 i Norskehavet, hvorav 2 operatørskap og 11 i Nordsjøen, hvorav 2 operatørskap. North Energys samlede porteføljen utgjør dermed 29 lisenser på norsk sokkel.

 

For ytterligere informasjon kontakt; 

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO                   
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.