North Energy og Noreco bytter lisensandeler

web havNorth Energy ASA og Noreco Norway AS har inngått en avtale om bytte av lisensandeler.

Transaksjonene innebærer at North Energy overtar 15 prosent eierandel i PL 484 i Norskehavet og overdrar 10 prosent eierandel i PL 616 i Nordsjøen til Noreco.

PL 484 i Norskehavet inneholder flere prospekter hvor av ett av dem, Verdande, ble boret tidligere i år. PL 616 inneholder blant annet Haribo prospektet hvor det nylig ble besluttet å bore en letebrønn, sannsynligvis medio 2015. Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse, og effektiv dato er satt til 1. juli 2014.

North Energys neste brønn er på Pingvin-prospektet i produksjonslisens 713, vest for Johan Castberg i Barentshavet. Brønnen er planlagt med oppstart i august måned og selskapet deltar med en eierandel på 20 prosent. Øvrige partnere i lisensen er Statoil (operatør, 40 prosent eierandel), RN Nordic Oil (20 prosent) og Edison (20 prosent).

 

Kontaktpersoner;

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.