Inngår samarbeidsavtale med seismikkselskapet TGS

thumb TGSNopec small 2North Energy har i dag inngått en fireårig samarbeidsavtale med seismikkselskapet TGS NOPEC (TGS) om kjøp av seismiske data og tjenester.

 

 

 

Avtalen er en naturlig utvikling som følge av tidligere inngått samarbeidsavtale med Rex Oil & Gas (Rex) om kjøp av Virtual Drilling (VD) tjenester for prospektevaluering. Dette krever tilgang på betydelige mengder seismiske data.

“TGS-avtalen gir oss tilgang til store mengder seismikk fra markedlederen i Barentshavet. TGS har store ambisjoner, ikke minst om fortsatt satsing i Barentshavet, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm. Gjennom denne avtalen befester vi vår posisjon i nord. Kombinasjonen med Rex passer oss som hånd i hanske.”

Samarbeidet med TGS inkluderer en låneramme på opptil 200 millioner kroner til kjøp av seismikk og tjenester. Kjøpene gjennomføres basert på Norths behov for seismikk i forbindelse med rundearbeid og liknende. Lånets betingelser er 8% rente med forfall om fire år med avdragsfrihet i perioden, men med avdragsmulighet. Lånet gir TGS en årlig konverteringsrett, men ikke en plikt, på kurs kr 8,00 per aksje, på lånet som har akkumulert seg i en 12-måneders periode.

Parallelt blir samarbeidet med Rex utvidet med en låneramme på opptil 100 millioner kroner over fire år, for kjøp av VD tjenester. Renter og konverteringskurs er tilsvarende TGS-avtalen. Størrelsen på kjøp av VD tjenester baserer seg på Norths behov. Det henvises for øvrig til innkallingen til ekstraordinær generalforsamling for ytterligere detaljer om betingelsene.

“Lånerammene på opptil 300 millioner kroner styrker selskapets balanse i forkant av 22. runde tildelingene, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm. I tillegg gir det mulighet til å fylle vårt boreprogram med flere faste brønner. Samarbeidet gir også selskapet en unik posisjon for søknader i 23. konsesjonsrunde.”

TGS er et multiklient geovitenskapelig selskap som leverer data og tjenester til olje og gass lete- og produksjonsselskaper globalt. Selskapet er listet på Oslo Børs med en markedsverdi på 22 milliarder kroner.

Kontakpersoner:

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: +47 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: +47 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn
Mob: +47 926 05 601 | E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no