Kjøper andel i oljeprospekt i Nordsjøen

oljefolk i horisont- thumbNorth Energy har inngått en avtale med Tullow Oil Norge AS, der North Energy overtar 10 prosent eierandel i lisens 507.

Operatøren planlegger en letebrønn i oljeprospektet «Lupus» med oppstart i månedsskiftet juni/juli måned. Brønnen ligger på rundt 120 meters havdyp omkring 36 kilometer sør for Oseberg Sør. Prospektet vil bli boret med Borgland Dolphin.

North Energy ser positivt på muligheten for å gjøre oljefunn i lisensen basert på analyse av EM-data. Disse analysene støtter vurderingene som er gjort i de konvensjonelle geologiske og geofysiske undersøkelsene.

Lisensen vil etter gjennomføring av avtalen bestå av Tullow Oil Norge AS, operatør med 60 prosent eierandel, Explora Petroleum AS 20 prosent, Ithaca Petroleum Norge AS 10 prosent og North Energy ASA 10 prosent eierandel.

Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse, og effektiv dato er satt til 1. januar 2014.

 

Kontaktpersoner;

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no