Kvartalsrapportering Q1 2015 – Omstillingsplan i rute, inntil fire leteboringer i andre halvår

web havFørste kvartal 2015 var preget av omstilling for North Energy. Selskapet iverksatte en omfattende plan for å redusere kostnadene i virksomheten. Samtidig fortsatte den styre-initierte strategiske gjennomgangen hvis formål er å få frem de iboende verdiene i selskapet.

«Omstillingsprogrammet i North Energy er i rute, bekrefter Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy. Selskapets kostnadsbase skal reduseres betydelig. Samtidig bygger vi tettere og mer integrerte tekniske og kommersielle team ved å samle virksomheten i Tromsø og Stavanger».

North Energy tok del i én letebrønn i første kvartal; Tvillingen Sør i PL 510 i Norskehavet. Denne operasjonen ble imidlertid avbrutt grunnet tekniske problemer, og partnerskapet vurderer nå en ny brønn i lisensen i andre halvår. North Energy kan dermed stå foran til sammen fire leteboringer i andre halvår.

«North Energy står foran et meget aktivt andre halvår, sier Sæberg. Leteprogrammet på 3-4 brønner har potensial til å skape store verdier for selskapet. Samtidig erkjenner vi at letevirksomhet er beheftet med risiko. Det er derfor avgjørende at vi fortsetter arbeidet med å modne frem kvalitetsprospekter for 2016. Jakten på vårt kommersielle gjennombrudd fortsetter for fullt».              

Selskapet hadde i første kvartal et negativt resultat etter skatt på 35,6 millioner kroner. Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag 25,8 millioner kroner etter skatt. Selskapet er finansiert med en egenkapital på 404,5 millioner kroner og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 294 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.

2015 Q1 Kvartalsrapport

North Energy 2015 Q1 presentasjon

Gå til webcastwebcast