Kvartalsrapportering Q2 2015 – Ytterligere markedstilpasninger etter skuffende leteboringer

web havNorth Energy deltok i to leteboringer i andre kvartal. Bore-prospektene Zumba og Haribo viste seg begge å være tørre. Mangelen på kommersiell suksess kombinert med vedvarende vanskelige markedsforhold gjør at North Energy vurderer ytterligere kostnadsreduserende tiltak.

«Gitt de vanskelige markedsforholdene bransjen står overfor, og det faktum at vi fortsatt jakter vårt kommersielle gjennombrudd, medfører at vi som et ansvarlig selskap må vurdere ytterligere kostnadsreduserende tiltak, uttaler Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy. Samtidig heves terskelen for fremtidige investeringsforpliktelser. Vi skal vi vokte vel om vår kontantbeholdning.”

Hverken Zumba-prospektet i Norskehavet eller Haribo-prospektet i Nordsjøen påviste kommersielle hydrokarbonforekomster. Tidligere i august meldte selskapet om borestart på Tvillingen Sør-prospektet i Norskehavet, og senere i år forventes oppstart på Ørnen-prospektet i Barentshavet.

«Tvillingen Sør er en mulig tie-back kandidat til Kristin-feltet gitt funn, mens Ørnen er et betydelig oljeprospekt i Barentshavet, informerer Sæberg. Vi står foran 11 drill eller dropp beslutninger det neste året og har indikert noen mulige letebrønner for 2016/2017.”

North Energy hadde i andre kvartal et negativt resultat etter skatt på 34 millioner kroner. Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag 25,6millioner kroner etter skatt. Selskapet er finansiert med en egenkapital på 370,5 millioner kroner og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 261 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.

Rapport og presentasjon for andre kvartal 2015.

North Energy presenterer resultatene for andre kvartal 2015 i dag klokken 09.00. Presentasjonen vil bli gitt av konstituert CEO Knut Sæberg og letedirektør Erik Henriksen. Presentasjonene vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast

For ytterligere informasjon: 

Knut Sæberg, konstituert CEO
Mob: +47 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, Direktør organisasjon og kommunikasjon

Mob: +47 926 05 601 | E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

2015 Q2 Kvartalsrapport
North Energy 2015-8-19 Q2 2015 Presentation