Sterkt fokus på kommende konsesjonsrunder

oljefolk i horisont- thumbSelskapet har startet opp arbeidet i forbindelse med TFO 2015 og 23. runde, som har antatt søknadsfrist henholdsvis september og november 2015.

En utlysning av 23. Runde er forventet å skje før årsskiftet 2014/2015.

North Energy har også søkt lisensandeler i TFO 2014 og ser fram til myndighetenes tildeling av lisenser, som er forventet å skje innen første kvartal 2015.

I forberedelsene til det forestående konsesjonsrundearbeidet har North Energy deltatt i to store nye innsamlinger av høykvalitet-seismiske data i Barentshavet. Både 2D og 3D seismiske data er nå tilgjengelig for tolkning. I tillegg har selskapet tilgang på høykvalitets elektromagnetiske innsamlinger (EM data) for de fleste relevante områdene.

Selskapet legger stor vekt på innsamling og tolkning av geofysiske data og fortsetter arbeidet med detaljerte analyser av de mest relevante prospekter i leteporteføljen.

Forståelse og integrasjon av geofysiske og geologiske data, deres anvendelse og begrensninger, blir viktig i den videre utforskning. North Energy har også bidratt til innsamling av IP (Indusert Polarisasjon) linjer, en ny teknikk for å indikere naturlige «seeps» av olje ved å detektere Pyritt over hydrokarbonforekomstene.

– Leting innenfor eksisterende TFO-områder blir stadig mer kompleks med økt risiko. En utvidelse av eksisterende TFO-områder, spesielt i Barentshavet, anses som helt nødvendig for å opprettholde den generelle aktiviteten innen leting, sier letedirektør Erik Henriksen i North Energy.

Se våre lisenser pr 3.kvartal 2014