Nord-norske masterstudenter tildelt stipend fra North Energy

Stipend 2013Det nordnorske oljeselskapet North Energy har tildelt sitt energistipend for 2013 til masterstudenter fra Kirkenes, Svolvær og Harstad.

North Energys energistipend skal bidra til å styrke interessen for realfag og energirettede fag blant nord-norske studenter. Stipendet på kr 20.000,- tildeles en kandidat fra hvert av de nordnorske fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Det er i år tredje gang stipendet deles ut.

 

 

 

Mottakere av årets stipend er:

  • Ida Katrine Floer fra Kirkenes i Finnmark.
    Studerer Energi, klima og miljø ved Det arktiske Universitet i Tromsø, med fordypning innen vedlikehold, risiko, geofysikk
  • Daniel Thoresen fra Harstad i Troms.
    Studerer Petroleumsteknologi ved NTNU i Trondheim, med fordypning innen bore- og brønnteknologi
  • Kirsti Bjørnøy fra Svolvær i Nordland.
    Studerer Energi, klima og miljø ved Det arktiske universitet i Tromsø, med fordypning innen fossil energi og karbonlagring

 

Ida Katrine DanielKirsti Bjørnøy

Stipendmottakere 2013 fra venstre: Ida Katrine Floer, Daniel Thoresen og Kirsti Bjørnøy

 

Kirsti Bjørnøy fra Svolvær er opptatt av å bruke kompetansen for å ivareta både miljøspørsmål og utviklingsbehov.

– Barentshavet har fått stor oppmerksomhet rundt olje og gass- utvinning, men byr samtidig på andre utfordringer og problemstillinger i forhold til geologi og klima. Klimaspørsmålet står sterkt, og en større grad av forening mellom oljebransjen og CO2 lagring ville vært det optimale, sier Bjørnøy.

Mottaker av stipendet for Troms, Daniel Thoresen, vil hente seg mer kompetanse før han flytter nordover.

– Stipendet er gode nyheter for meg og vil i hovedsak gå til å dekke skolepenger i forbindelse med et utvekslingssemester til Texas Tech University. Jeg vurderer å jobbe noen år i utlandet for å få verdifull erfaring, for deretter å vende tilbake til min hjemby Harstad for å være med på det gryende oljeeventyret i Barentshavet, sier Thoresen.

I år kom det mange gode søknader fra Finnmark. I tillegg var det spesielt mange gode søknader fra jenter, sier samfunnskontakt Heidi Tangstad i North Energy.  
– Studentene uttrykker bevissthet rundt hva deres bidrag til verdiskapning i nord kan være.

Kirkenes-jenta Ida Katrine Floer er blant disse. Hun ble tildelt stipendet for Finnmark.

– Etter endt utdanning vil jeg bruke kompetansen min til å ta del i den spennende utviklingen i nordområdene. Områdene vi lever i er rik på naturressurser, om disse skal utvinnes ønsker jeg å være med å løse utfordringene som oppstår på best mulig måte, med hensyn på natur og miljø, sier Floer.

 

Leteselskapet North Energy er opptatt av kompetanseutvikling i nord. Skal verdiskapningen fra petroleumsindustrien i nord komme den nordlige landsdelen til gode, er det viktig at landsdelen har den kompetansen industrien etterspør.

– Vi gleder oss over gode søknader og økende antall søknader. Søknadsfristen er 1. november hver høst, så nye studenter er velkommen til å søke til neste år, avslutter Tangstad.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Heidi Tangstad, samfunnskontakt
Mob: (+47) 996 46 482| E-post: heidi.tangstad@northenergy.no