North Energy – Gjennomført oppkjøp av 4sea energy

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

(Alta, 9. februar 2010) North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”) har i dag gjennomført oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i 4sea energy AS (“4sea energy”). Selskapet vil som vederlag utstede totalt 1.886.792 vederlagsaksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 26,50 til en samlet verdi av NOK 50 millioner. For nærmere detaljer om transaksjonen vises det punkt 4.3 i noteringsprospektet utarbeidet av Selskapet datert 22. januar 2010 samt melding offentliggjort 4. februar 2010. 

Kapitalforhøyelsen vil bli registrert og de nye aksjene vil bli levert til selgerne av aksjene i 4sea energy. Dette forventes å skje rundt onsdag 10. februar 2010.

Etter utstedelse av 1 886 792 aksjer gjennom utstedelsen av vederlagsaksjer har Selskapet 23 174 661 aksjer og Selskapets aksjekapital utgjør totalt NOK 23.174.661 fordelt på 23.174.661 aksjer med pålydende NOK 1.

Administrerende direktør, Erik Karlstrøm, i North Energy sier seg svært tilfreds med at 4sea energy nå blir en del av North Energy. “4sea energy bringer med seg relevant kompetanse og lovende lisenser” uttaler Karlstrøm.