North Energy – Invitasjon – Presentasjon av 4. kvartal 2009

North Energy ASA (“North”) presenterer sitt delårsresultat for 4. kvartal 2009 i Oslo torsdag 25. Februar 2010.

Presentasjonen vil finne sted på Hotel Continental, Stortingsgata 24, fra kl. 09:00.

Vennligst send påmelding til christina.sogard@northenergy.no innen 22. Februar.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast her på hjemmesiden (www.northenergy.no) eller på direkte link for webcast: http://cikmedia.serialive.com/embed.php?id=33062

Selskapet vil være representert ved:

  • Adm. dir. Erik Karlstrøm
  • CFO Knut Sæberg
  • Investor Relation Christina Søgård


Om North Energy ASA:
North Energy er et mellomstort lete- og utforskningsselskap lokalisert til Alta i Finnmark. Selskapet har per i dag 13 lisenser fordelt på i hovedsak Norskehavet og Barentshavet, men har også to lisenser i Nordsjøen. Selskapet omfatter i dag 40 ansatte hvor de fleste er lokalisert til Alta og hovedkontoret, mens en mindre andel er lokalisert til underkontoret i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12