North Energy – Kunngjøring om boring på Fogelberg prospektet i Norskehavet

North Energy ASA har den glede å kunngjøre at boring har tatt til på Fogelberg prospektet i PL433 i Norskehavet (North andel 12 %).

North Energy ASA er et mellomstort utforsknings og produksjons selskap med hovedkontor i Alta i Finnmark. Selskapet har eierskap i totalt 13 lisenser på norsk sokkel hvorav 6 lisenser ligger i Barentshavet, 5 lisenser ligger i Norskehavet og 2 lisenser befinner seg i Nordsjøen.

Fogelberg prospektet er en rotert jura forkastningsblokk som ligger omtrent 10 kilometer nord for Åsgård feltet på Halten terrassen. Prospektet har likhetstrekk med en rekke felt og funn i området (Morvind, Kristin, Smørbukk og strukturen med den siste funnbrønnen 6506/12-12S mellom Åsgård og Fogelberg).

Brønn 6506/9-2 S som vil bli boret med boreriggen West Alpha vil det ta cirka 80 dager å fullføre.

Partnere i PL433 er Centrica Resources Norge AS ( “Centrica”) (operatør), Petro-Canada Norge AS, E. ON Ruhrgas Norge AS, Faroe Petroleum plc og North Energy ASA.

“Brønnen på Fogelberg prospektet er North Energys første og representerer slik en milepæl i selskapets historie. Vi anser denne boringen som svært lovende og ser frem til resultatet sier administrerende direktør Erik Karlstrøm.”

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Erik Karlstrøm (CEO) +47 476 52 990 eller Svein Johansen (Letesjef) +47 975 12 846

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12