North Energy oppdaterer boreplan

North Energy melder om oppdatering av boreplan.

Evaluering av Skagen (PL 498), som er en lisens ifra 4 Sea oppkjøpet tidlig i 2010, har vist seg å være positiv, og partnerskapet har besluttet boring av lisensen i 2012. Oppstart på boringen i lisens Jette (PL 385), som var planlagt til første kvartal 2011, forskyves til fjerde kvartal 2011/første kvartal 2012. Forskyvelsen skyldes operatørens valg av annen rigg enn tidligere antatt. Den oppdaterte boreplanen til selskapet er fullfinansiert.

–  Vi er veldig tilfreds med at Skagen prospektet, som er brønn nummer syv i vår boreplan på åtte brønner, nå ser lovende ut. Vi har også besluttet sidestegsboring i to av våre brønner i Barentshavet, Heilo og Ypsilion, gitt funn i leteboringen. Disse vil gi verdifull informasjon på et tidligere tidspunkt, redusere borekostnadene og kan forkorte ledetiden til PUD med ca to år, sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

Selskapet boreprogram i 2011 starter med Norvarg (PL 535) 1. mai og følges opp med Heilo (PL 530). Det planlegges tre boringer i Barentshavet i 2011 og en i Norskehavet. Se vedlagt boreplan.

North Energy ASA er et oljeselskap med hovedkontor i Alta i Finnmark. Selskapet har 45 ansatte og 14 lisenser. I tillegg er North Energy tilbudt eierskap i 5 lisenser i TFO 2010. North Energy ble notert på Oslo Axess i februar 2010 og er finansielt solid med en egenkapital på NOK 525 millioner pr 3. kvartal 2010. North Energy arbeider aktivt med forretningsutvikling for ytterligere å styrke leteporteføljen.

For ytterligere informasjon kontakt:
Erik Karlstrøm, CEO: (+47) 476 52 990
Knut Sæberg, CFO: (+47) 918 00 720
Siw Sandvik, Kommunikasjonsdirektør: (+47) 947 93 075

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

pdf North Energy – Oppdatert boreplan 196.29 Kb