North Energy rapporterer resultat for Q3 2011

erik_k_thumb
Høyt aktivitetsnivå preger resultatet for tredje kvartal, men resultater fra pågående prosjekter har gitt verdifull informasjon for videre fremdrift.

I tredje kvartal boret North Energy én tørr brønn på PL530 i den sørlige delen av Heilo-strukturen. Brønndata fra boringen ga imidlertid verdifull informasjon i forhold til North Energys andre prospekter i området.

– Vi er selvsagt skuffet over resultatet fra Heilo, men vi vet oljen er i området, og Heiloboringen har gitt verdifull informasjon for aktiviteten fremover. North Energy har et spennende leteprogram for de kommende kvartaler og vi er godt posisjonert for kommende lisensrunder, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm

I kvartalet er det etter interne revisjoner gjort oppjusteringer av volumestimatet i PL 535 Norvarg, noe som bringer dette funnet i Barentshavet nærmere kommersialisering. Funnet på Norvarg åpner videre for at flere liknende og mindre funn kan samordnes mot ny infrastruktur, gi lavere terskler for kommersiell produksjon og slik sett åpne for økt aktivitet på Bjarmelandplattformen og området mot den russiske grensen

North Energy meldte også om økte ressursanslag på Fogelberg som gir grunnlag for lønnsom utbygging

North Energy har i løpet av kvartalet kjøpt 15 prosent i PL450 – Storebjørn. Videre har myndighetene godkjent kjøp av 10 prosent i PL370 – Kakelborg.

Selskapet fikk i perioden et negativt driftsresultat på 146 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 37 millioner kroner.

North Energy er finansielt solid med en egenkapital på 419 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 33%. Ved utgangen av perioden var selskapets netto kontanter på 238 millioner kroner og selskapet har sikret finansiering til å gjennomføre de 4 neste boringene.

pdf Rapport tredje kvartal