Selskapspresentasjon på internasjonalt oljeseminar i Stockholm.

North Energy ASA presenterer i dag selskapet på et internasjonalt oljeseminar i Stockholm. Seminaret er lagt til rette av Remium og RS Platou Markets.

Presentasjonen er publisert på selskapets websider: www.northenergy.no

Erik Karlstrøm
Adm. Direktør
+ 47 476 52 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12