Søker ny kunnskap i Svalbards geologiske arkiv

thumb svalbardturTotal E & P Norge AS, North Energy ASA og de andre partnerne på Norvarglisensen gjennomførte nylig en geologisk ekskursjon til Svalbard øygruppen for å hente ny kunnskap på land om geologien i Barentshavet. Ekskursjonen er et ledd i arbeidet knyttet til den Total-opererte lisensen PL 535 i Barentshavet, hvor North Energy er lisenspartner.

Hvorfor Svalbard?

Geologi en på Svalbard har mye til felles med geologien i Barentshavet. Selv om Svalbard ikke antas å ha betydelige hydrokarbonforekomster, brukes øygruppen av oljeselskaper som et referanseområde i forbindelse med prospektering for olje og gass under Barentshavet. Geologisk kartlegging og forskning kan dessuten bidra til å finne nye økonomiske utnyttbare forekomster som kan erstatte kulldriften, som fore eksempel bruk av reservoarer for lagring av CO2

– For å videre utforske PL535 Norvarg er det verdifullt for lisenspartnerne å sammenligne kjerneseksjoner fra funnbrønnen 7225/3-1 og nærliggende letebrønner med landanaloger, forklarer North Energys teamleder for turen Jesper Nielsen. -De nærmeste og beste landanaloger for norsk Barentshavet er funnet på Svalbard , forklarer han.
Svalbard byr på et stort mangfold av geologiske forhold innenfor et geografisk relativt begrenset område. Svalbards berggrunn er mange steder godt blottet p.g.a. lite vegetasjon og mangel på jordsmonn. Dette gjør at Svalbard er svært godt egnet for å synliggjøre geologiske prosesser og strukturer, og er dermed et flott område for geologiske ekskursjoner og feltkurs. Svalbard er et av de lettest tilgjengelige områdene i Arktis. Det kan derfor gjøres større bidrag til utforskningen av den arktiske geologien med en relativt liten logistisk innsats. Svalbard framstår både som et naturlig geologisk arkiv og som et laboratorium hvor geologiske prosesser, både tidligere og de som finner sted i dag, kan studeres.

Avdekker magien

– Hverdagen for geologisk ansatte i North Energy er å tolke seismiske data, brønnlogger og kjernemateriale og å skrive geologiske rapporter. Å utforske landanaloger av de ulike kildebergarter og reservoarbergarter på land gir derfor viktig kunnskap for å forstå petroleum-systemer i Barentshavet bedre, sier Agnieszka Langvann, seniorgeolog hos North Energy og deltaker på eksursjonen.
Svalbard har gjennom store deler av sin geologiske historie vært oversvømmet av vann. Sand, grus, leire og kalk har blitt kontinuerlig avsatt og deretter omdannet til fast fjell. På Svalbard finnes lite jordsmonn, ingen skog eller landbruksarealer som kan dekke til berggrunnen. Det nakne landskapet gjør at geologiske strukturer blottlegges. Selv om store landområder er dekket av is, så er Svalbard ett av de få steder i verden hvor man kan studere så mange geologiske tidsepoker bevart i stein.

 

Anerkjent ekskursjonsleder

Ekskursjonen til Svalbard ble organisert av Total og seniorforsker Dr. Atle Mørk fra SINTEF Petroleumsforskning AS i Trondheim var ekspedisjonsleder. Dr. Mørk og hans team var ansvarlig for sikkerheten og all logistikk.
I vitenskapelig sammenheng er Dr. Atle Mørk en nestor. Han har jobbet i flere tiår på Svalbard med landbaserte analoger til trias reservoarbergarter (sandstein) og kildebergarter (skifer). Disse triassiske sedimentære avsetninger har samme alder (ca. 230 Ma) som de sedimenter som finnes i Norvarg godt og utgjør de samme overordnede avsetningsmiljø systemer.

Blant de lokasjoner som ble besøkt var:

• Festningen, sørvestlige Isfjorden
• Hyrnefjellet, Hornsund, Sør-Spitsbergen
• Kvalvågen, sørøstlige Spitsbergen
• Kvalpynten, sørvestlige Edgeøya
• Muen Plateau og Muenfjellet, vestlige Edgeøya
• Agardhfjellet, sørøstlige Spitsbergen
• Timertfjellet, nordvestlige Edgeøya
• Klinkhamaren, nordvestlige Edgeøya
• Blanknuten, vestlige Edgeøya
• Slåa og Zigelfjellet, vestlige Edgeøya
• Negerpynten, sørlige Edgeøya
• Hopen
• Midterhuken, sørøstlige Bellsund
• Bravaisberget, nordøstlige Van Keulenfjord
• Vindodden, Sassenfjord

map
Reiseruten til feltkurs-båten MS Stålbas

svalbardtur
Jesper Nielsen, Artem Rabey, Agnieszka Langvann og Lajos Samu representerte North Energy på Svalbardturen (Bildet er tatt på Hopen)

botneheig
Botneheia-formasjonen