Vellykket formasjonstest

thumb_West_PhoenixNorth Energy ASA bekrefter vellykket formasjonstest på PL 535 Norvarg i Barentshavet.

Operatør for PL 535, Total E&P Norge AS, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnen 7225/3-1, og formasjonstest (DST) i Kobbeformasjonen er gjennomført. Resultatene viser lovende estimater.

Brønnen er boret i Barentshavet, om lag 250 kilometer nord for Melkøya utenfor Hammerfest. Det ble boret til et vertikalt dyp av 4150 meter under havflaten, og boringen ble avsluttet i Ørn formasjonen i permiske bergarter.

– North Energy ser positivt på de foreløpige beregningene etter prøveboringen. Nå skal funnet evalueres grundigere av operatør og partnere før vi kan anslå mer eksakte volumer og kommersialitet, men funnet er en bekreftelse på selskapets tro på petroleumsforekomster i Barentshavet sier Erik Karlstrøm, administrerende direktør i North Energy ASA.

Primært mål for brønnen var å påvise hydrokarboner i trias reservoarbergarter (Snadd- og Kobbeformasjonen). Sekundært mål var å påvise hydrokarboner i midtre jura (Støformasjonen), trias (Havertformasjonen) og perm (Bjarmelandformasjonen). Det ble påvist gass både i intervaller fra jura og trias, i Kobbeformasjonen over et 400 meter intervall med bergarter av varierende reservoarkvalitet, og i Havertformasjonen i to intervaller på henholdsvis 80 og 90 meter i dårlig utviklede reservoarbergarter. Det ble også påtruffet gass i Stø- og Snaddformasjonen.

West_Phoenix
Bilde: Boreriggen West Phoenix

En vellykket formasjonstest er gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder kun små mengder CO2, H2S og N2.
Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet utført av operatøren er mellom 10 og 50 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 2009, som en del av 20. konsesjonsrunde.  Total E&P Norge AS er operatør på lisensen med 40 % andel, mens North Energy ASA er partner med 20 % lisensandel. Øvrige partnere er Det norske oljeselskap ASA (20 %) og Rocksource ASA (20 %).

Ytterligere informasjon om funnet i Norvarg vil bli gitt i forbindelse med North Energys Q2 2011 resultatpresentasjon 18 august.
Resultatpresentasjonen kan følges via webcast