News

Miljøansvar

North Energy, med sin forankring i Nord Norge, er bevisst i forhold til å benytte sin nordlige kompetanse i møte med nordnorske utfordringer. Derfor har selskapet særlig fokus på: Miljømessige...

Samfunnsansvar

Ved å utøve vår aktivitet med ansvar og integritet ønsker North Energy å bidra til en positiv utvikling av samfunnet samtidig som vi ivaretar interessene til våre eiere. Selskapets Samfunnsmessige...

Investorkontakt

Knut SæbergAdministrerende direktør Tlf.: 918 00720E-post: knut.saeberg@northenergy.no Rune DammFinanssjef og investorkontaktTlf.: (+47) 416 66 685E-post:rune.damm@northenergy.no

Webcast

2016:Q2 2016 - Webcast Presentasjon 29. august 2016Q1 2016 - Webcast Presentasjon 4. mai 2016 2015:Q4 2015 - Webcast Presentasjon 26. februar 2016Q3 2015 - Webcast Presentasjon 12. november 2015Q2...

Valgkomite

Valgkomitè valgt på GF 22. juni 2015: Valgkomitèens leder: Rabbe Lund Medlemmer: May Britt LilletvedtOdd Levy Harjo

Eierstyring

North Energy utøver eierstyring i samsvar med norsk selskapslovgivning og norsk anbefaling for eierstyring selskapsledelse av 30. oktober 2014. North Energys beslutninger og handlinger skal være basert på selskapets verdigrunnlag:...

Analytikerdekning

Listen og kontaktdetaljene er formidlet av North Energy ASA kun som en tjeneste. Vennligst vær oppmerksom på at meninger, estimater og prognoser vedrørende North Energys prestasjoner gitt av disse analytikerne...

Finansielle rapporter

2014: 2014 Q2 Kvartalsrapport 2014 Q1 Kvartalsrapport 2013: 2013 Q3 Kvartalsrapport 2013 Q2 Kvartalsrapport 2013 Q1 Kvartalsrapport 2012: 2012 Q4 Kvartalsrapport 2012 Q3 Kvartalsrapport 2012 Q2 Kvartalsrapport 2012...