News

North Energy i skolen

North Energys langsiktighet vises i satsing på regionens utdanningssteder. Generell kompetanseheving og økt rekruttering til realfagsyrker er målsetningen. North Energy støtter flere studier ved høgskoler og universiteter, men har...

Ledige stillinger

North Energy ASA har en sterk kombinasjon av erfaren ekspertise og unge talenter i sin stab.Vår kompetanse skal løfte selskapet videreog samtidig bidra til at den enkelte får faglig veiledning...

Dialog med andre næringer

Gjennom prosjektet ”DialogForum OljeFisk” har ledelsen i North Energy hatt en tett dialog med sentrale fiskere fra Bø og Øksnes Kommune. Dialogforumet har fungert som en nøytral møteplass der fokuset...

HMS

North Energy skal være en trygg og god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. En av North Energys viktigste målsetninger er null utslipp av skadelige kjemikalier til ytre miljø. Selskapet...

Værøy og Røst

North Energy har sammen med et fagteam fra Akvaplan-niva AS et prosjekt hvor resultatet er en detaljert dokumentasjon av områder og lokaliteter som har natur- og kulturmessig betydning i forbindelse...

Helgeland

Som et ledd i selskapets langsiktige miljøstrategi, har North Energy gjennomført et feltarbeid sommeren 2010. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med et fagteam fra Akvaplan-niva AS, og er en...

Kystnær beredskap

Miljø og kultur er viktige fokusområder for North Energy, og en effektiv kystnær beredskap ble tidlig sett som nødvendig for å beskytte disse verdiene mot uønskede utslippshendelser. North Energy er...

Miljøansvar

North Energy, med sin forankring i Nord Norge, er bevisst i forhold til å benytte sin nordlige kompetanse i møte med nordnorske utfordringer. Derfor har selskapet særlig fokus på: Miljømessige...

Samfunnsansvar

Ved å utøve vår aktivitet med ansvar og integritet ønsker North Energy å bidra til en positiv utvikling av samfunnet samtidig som vi ivaretar interessene til våre eiere. Selskapets Samfunnsmessige...