News

Værøy og Røst

North Energy har sammen med et fagteam fra Akvaplan-niva AS et prosjekt hvor resultatet er en detaljert dokumentasjon av områder og lokaliteter som har natur- og kulturmessig betydning i forbindelse...

Helgeland

Som et ledd i selskapets langsiktige miljøstrategi, har North Energy gjennomført et feltarbeid sommeren 2010. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med et fagteam fra Akvaplan-niva AS, og er en...

Kystnær beredskap

Miljø og kultur er viktige fokusområder for North Energy, og en effektiv kystnær beredskap ble tidlig sett som nødvendig for å beskytte disse verdiene mot uønskede utslippshendelser. North Energy er...

Miljøansvar

North Energy, med sin forankring i Nord Norge, er bevisst i forhold til å benytte sin nordlige kompetanse i møte med nordnorske utfordringer. Derfor har selskapet særlig fokus på: Miljømessige...

Samfunnsansvar

Ved å utøve vår aktivitet med ansvar og integritet ønsker North Energy å bidra til en positiv utvikling av samfunnet samtidig som vi ivaretar interessene til våre eiere. Selskapets Samfunnsmessige...

Investorkontakt

Knut SæbergAdministrerende direktør Tlf.: 918 00720E-post: knut.saeberg@northenergy.no Rune DammFinanssjef og investorkontaktTlf.: (+47) 416 66 685E-post:rune.damm@northenergy.no

Webcast

2016:Q2 2016 - Webcast Presentasjon 29. august 2016Q1 2016 - Webcast Presentasjon 4. mai 2016 2015:Q4 2015 - Webcast Presentasjon 26. februar 2016Q3 2015 - Webcast Presentasjon 12. november 2015Q2...

Valgkomite

Valgkomitè valgt på GF 22. juni 2015: Valgkomitèens leder: Rabbe Lund Medlemmer: May Britt LilletvedtOdd Levy Harjo

Eierstyring

North Energy utøver eierstyring i samsvar med norsk selskapslovgivning og norsk anbefaling for eierstyring selskapsledelse av 30. oktober 2014. North Energys beslutninger og handlinger skal være basert på selskapets verdigrunnlag:...