News

Våre kontorer

HovedkontorBesøksadresse:Tjuvholmen allé 30252Oslo Postadresse:Postboks 1567 Vika0118Oslo Sentralbord:(+47) 78 60 79 50 E-post:post@northenergy.no OrganisasjonsnummerNO 891797702 MVA Fakturaadresse:faktura@northenergy.no Oslo Se større kart StavangerBesøksadresse:Øvre Holmegate 184006 Stavanger Stavanger Se større kart

Knut Sæberg

Navn Knut SæbergTittelCEO Knut Sæberg ble ansatt som CFO i mars 2009 som ansvarlig for selskapets finansielle funksjoner og har fra oktober 2014 vart selskapets CEO. Sæberg har tidligere...

Student

Vi er et selskap i utvikling og ønsker kontakt med mennesker under utdanning. For deg som er student kan vi bidra på ulike måter: Støtte til kompetanseprosjekter Kan være...

North Energy i skolen

North Energys langsiktighet vises i satsing på regionens utdanningssteder. Generell kompetanseheving og økt rekruttering til realfagsyrker er målsetningen. North Energy støtter flere studier ved høgskoler og universiteter, men har...

Ledige stillinger

North Energy ASA har en sterk kombinasjon av erfaren ekspertise og unge talenter i sin stab.Vår kompetanse skal løfte selskapet videreog samtidig bidra til at den enkelte får faglig veiledning...

Dialog med andre næringer

Gjennom prosjektet ”DialogForum OljeFisk” har ledelsen i North Energy hatt en tett dialog med sentrale fiskere fra Bø og Øksnes Kommune. Dialogforumet har fungert som en nøytral møteplass der fokuset...

HMS

North Energy skal være en trygg og god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. En av North Energys viktigste målsetninger er null utslipp av skadelige kjemikalier til ytre miljø. Selskapet...

Værøy og Røst

North Energy har sammen med et fagteam fra Akvaplan-niva AS et prosjekt hvor resultatet er en detaljert dokumentasjon av områder og lokaliteter som har natur- og kulturmessig betydning i forbindelse...

Helgeland

Som et ledd i selskapets langsiktige miljøstrategi, har North Energy gjennomført et feltarbeid sommeren 2010. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med et fagteam fra Akvaplan-niva AS, og er en...