News

Økt lønnsomhetskrav til sokkelen i nord

Lønnsomhetskravene til norsk sokkel vil bety økt fokus på hvordan ressursene i Barentshavet best kan utnyttes. Les mer i kronikken fra styreleder Johan Petter Barlindhaug. En konsekvens av...

Utvider verktøykassen i mulig ny oljeprovins

Flere nye oljefunn har bidratt til en sterkt økende interesse for Barentshavet og North Energy styrker sitt fokus på det som har vært selskapets kjerneområde siden oppstarten. Med hovedkontor...

Godkjent prospekt

Finanstilsynet har godkjent noteringsprospektet for nye aksjer. Det vises til børsmeldingene fra North Energy ASA ("Selskapet") datert 13. februar 2014 og 20. februar 2014 i forbindelse med gjennomført rettet emisjon...

Gjennomført ekstraordinær generalforsamling

North Energy ASA avholdt torsdag 13. februar 2014ekstraordinær generalforsamlingi Alta. Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamling finnes her. Alle punktene på den ekstraordinære generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt. ...

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i North Energy ASA vil avholdes 13. februar 2014 kl 13:00 i Aurora Kino, Alta. Alta, 21. januar 2014 Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i North Energy...

Styrker selskapet strategisk, teknologisk og finansielt

North Energy vil i tiden fremover ytterligere styrke fokuset på selskapets kjerneområde, Barentshavet. Strategien underbygges av North Energys unike posisjon i Nord-Norge, kombinert med anvendelse av teknologi som er spesielt...

Operatørskap og andeler i PL 509S og PL 509BS

Norske myndigheter har godkjent overdragelsen av 40 prosent eierandel og operatørskap i produksjonslisensene 509S og 509BS fra Wintershall Norge AS til North Energy. Lisensene inneholder oljeprospekter og ligger i Nordsjøen,...

Nord-norske masterstudenter tildelt stipend fra North Energy

Det nordnorske oljeselskapet North Energy har tildelt sitt energistipend for 2013 til masterstudenter fra Kirkenes, Svolvær og Harstad. North Energys energistipend skal bidra til å styrke interessen for realfag og...